آرشیو مطالب مرتبط با شوخی با برق


2 هفته پیش

کمی از شوخی با خاموشی‌ این روز‌ها بخندیم

کمی از شوخی با خاموشی‌ این روز‌ها بخندیم

بسیاری از کاربران توئیتر به قطعی برق در روز‌های اخیر واکنش نشان داده‌اند و اعتراض خود را در قالب طنز مطرح نمودند. ادامه خبر

2 هفته پیش

کمی از شوخی با خاموشی‌های این روز‌ها بخندیم

کمی از شوخی با خاموشی‌های این روز‌ها بخندیم

بسیاری از کاربران توئیتر به قطعی برق در روز‌های اخیر واکنش نشان داده‌اند و اعتراض خود را در قالب طنز مطرح نمودند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو