آرشیو مطالب مرتبط با صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما


2 هفته پیش

مدیر بزرگترین صندوق بورس، از پذیره نویسی صندوق جدید این شرکت خبر داد.

مدیر بزرگترین صندوق بورس، از پذیره نویسی صندوق جدید این شرکت خبر داد.

سقف پذیره نویسی ۹۹ میلیارد تومان خواهد بود و اولویت با افرادی خواهد بود که زودتر اقدام به ثبت سفارش نمایند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو