آرشیو مطالب مرتبط با ضرب المثل در مورد عادت


5 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” ترک عادت موجب مرض است “

معنی ضرب المثل ” ترک عادت موجب مرض است “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل ترک عادت موجب مرض است در این پست با معانی، ریشه و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا م... ادامه خبر

5 ماه پیش

معنی ضرب المثل ” ترک عادت موجب مرض است “

معنی ضرب المثل ” ترک عادت موجب مرض است “

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل ترک عادت موجب مرض است در این پست با معانی، ریشه و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا م... ادامه خبر

تصویری