آرشیو مطالب مرتبط با عجیب ترین و کمیاب ترین آلات موسیقی عکس


1 هفته پیش

موسیقی در روم باستان

موسیقی در روم باستان

در این کشور افراد فقیر به نوازندگی و خوانندگی به طور سیار پرداختند و اولین خنیاگران دوره گرد به وجود آمدند. به طوریکه با سفرکردن..... ادامه خبر

تصویری


ویدئو