آرشیو مطالب مرتبط با عکس پروفایل اهدای خون 


1 سال پیش

متن زیبا درباره اهدای عضو و زندگی بخشیدن به دیگران

متن زیبا درباره اهدای عضو و زندگی بخشیدن به دیگران

31 اردیبهشت روز “اهدای عضو” نامگذاری شده است. این که اعضای خانواده یک فردی که دچار مرگ مغزی شده است، تصمیم بگیرند اعضای بدن عزیز خ... ادامه خبر