آرشیو مطالب مرتبط با فرناندو آلونسو


5 ماه پیش

تصادف فرناندو آلونسو در مسابقات رالی داکار

تصادف فرناندو آلونسو در مسابقات رالی داکار

در این تصادف که خودروی آلونسو چندین بار چرخید همگان تصور می کردند هم او و هم خودرویش آسیب جدی دیده باشند ادامه خبر

تصویری


ویدئو