آرشیو مطالب مرتبط با فرهخیتگان


2 هفته پیش

کنایه برقیِ فرهیختگان به دولت روحانی

کنایه برقیِ فرهیختگان به دولت روحانی

روزنامه فرهیختگان در شماره امروز خود از عملکرد دولت در قبال قطعی برق گسترده انتقاد کرد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو