آرشیو مطالب مرتبط با فرودگاه آبادان منصوب


1 هفته پیش

سرپرست جدید فرودگاه آبادان منصوب شد

سرپرست جدید فرودگاه آبادان منصوب شد

در پی بازداشت و برکناری مدیر فرودگاه بین‌المللی آبادان، مسعود خواست‌ خدایی به عنوان سرپرست فرودگاه منصوب شد‌ مسعود خو... ادامه خبر

1 هفته پیش

سرپرست جدید فرودگاه آبادان منصوب شد

سرپرست جدید فرودگاه آبادان منصوب شد

در پی بازداشت و برکناری مدیر فرودگاه بین‌المللی آبادان، مسعود خواست‌خدایی به عنوان سرپرست فرودگاه منصوب شد‌ ادامه خبر