آرشیو مطالب مرتبط با فریدون فرخزاد


1 هفته پیش

کیهان: فریدون فرخزاد را سلطنت‌طلبان کشتند

کیهان: فریدون فرخزاد را سلطنت‌طلبان کشتند

پس از انتشار خبري درخصوص ‌ترور شومن چپگراي فراري به دست سلطنت‌طلبان، ويديويي در تاييد خبر كيهان به شكل گسترده منتشر شد. ادامه خبر

1 هفته پیش

فریدون فرخزاد را سلطنت‌طلبان کشتند!

فریدون فرخزاد را سلطنت‌طلبان کشتند!

پس از انتشار خبري درخصوص ‌ترور شومن چپگراي فراري به دست سلطنت‌طلبان، ويديويي در تاييد خبر كيهان به شكل گسترده منتشر شد. ادامه خبر

1 هفته پیش

روایت کیهان از ماجرای ترور فرخزاد

روایت کیهان از ماجرای ترور فرخزاد

پس از انتشار خبري درخصوص ‌ترور شومن چپگراي فراري به دست سلطنت‌طلبان، ويديويي در تاييد خبر كيهان به شكل گسترده منتشر شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو