آرشیو مطالب مرتبط با فیلم پسران دریا


7 ماه پیش

گزارش نشست فیلم «پسران دریا» | افشین هاشمی: عمیق بودن یک فیلم منافاتی با برای کودک بودن آن ندارد

گزارش نشست فیلم «پسران دریا» | افشین هاشمی: عمیق بودن یک فیلم منافاتی با برای کودک بودن آن ندارد

افشین هاشمی در نشست خبری فیلم «پسران دریا» گفت: گاهی شکل بیان در آثار اجتماعی حتی عقب‌تر از خود جامعه است. باید یاد بگیریم چطور می... ادامه خبر