آرشیو مطالب مرتبط با فیلم کوتاه مشتری


1 هفته پیش

مواجهه با جهان مالیخولیایی در فیلم کوتاه «مشتری»

مواجهه با جهان مالیخولیایی در فیلم کوتاه «مشتری»

حامد مبردی می‌گوید: قصه فیلم «مشتری» قصه روزانه ما آدم‌ها در مقابل قوانین نانوشته‌ای است که در جامعه وجود دارد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو