آرشیو مطالب مرتبط با قاسمی بازیگر قدیمی


1 هفته پیش

چهره شکسته شده ثریا قاسمی بازیگر قدیمی و پیشکسوت سینما

چهره شکسته شده ثریا قاسمی بازیگر قدیمی و پیشکسوت سینما

در این تصویر چهره شکسته و پیر ثریا قاسمی بازیگر قدیمی سینما را مشاهده می کنید ادامه خبر

تصویری


ویدئو