آرشیو مطالب مرتبط با قدرت های فناوری


11 ماه پیش

سرنوشت رئیس‌جمهور‌های آمریکا در دست فناوری

سرنوشت رئیس‌جمهور‌های آمریکا در دست فناوری

انتخابات ریاست جمهوری، از جمله پروژه‌های بزرگ و خبرساز مطبوعاتی است که روزنامه نگاران سراسر جهان به انعکاس آن می‌پردازند. ادامه خبر

11 ماه پیش

سرنوشت رئیس جمهور‌های امریکا در دست‌های فناوری

سرنوشت رئیس جمهور‌های امریکا در دست‌های فناوری

انتخابات ریاست جمهوری، از جمله پروژه‌های بزرگ و خبرساز مطبوعاتی است که روزنامه نگاران سراسر جهان به انعکاس آن می‌پردازند. ادامه خبر