آرشیو مطالب مرتبط با قرق‌بان


3 هفته پیش

حمله با تبر و بریدن گوش محافظ محیط زیست!

حمله با تبر و بریدن گوش محافظ محیط زیست!

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از مجروح شدن یکی از قرق‌بانان این اداره کل در منطقه کالپوش شهرستان میامی توسط یکی از دامداران متخلف... ادامه خبر

3 هفته پیش

حمله با تبر و بریدن گوش محافظ محیط زیست!

حمله با تبر و بریدن گوش محافظ محیط زیست!

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از مجروح شدن یکی از قرق‌بانان این اداره کل در منطقه کالپوش شهرستان میامی توسط یکی از دامداران متخلف... ادامه خبر

3 هفته پیش

حمله با تبر و بریدن گوش یک محافظ محیط زیست!

حمله با تبر و بریدن گوش یک محافظ محیط زیست!

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از مجروح شدن یکی از قرق‌بانان این اداره کل در منطقه کالپوش شهرستان میامی توسط یکی از دامداران متخلف... ادامه خبر

3 هفته پیش

حمله با تبر و بریدن گوش قرق‌بان کالپوشی!

حمله با تبر و بریدن گوش قرق‌بان کالپوشی!

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از مجروح شدن یکی از قرق‌بانان این اداره کل در منطقه کالپوش شهرستان میامی توسط یکی از دامداران متخلف... ادامه خبر

تصویری


ویدئو