آرشیو مطالب مرتبط با قطره افزایش اسپرم


11 ماه پیش

مقدار کم اسپرم باعث بارداری میشود؟

مقدار کم اسپرم باعث بارداری میشود؟

شاید بتوان گفت مهم ترین عاملی که باعث بارداری می شود اسپرم است. زیرا تا اسپرمی نباشد که با تخمک ادغام شود هیچ بارداری صورت نمی گیر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو