آرشیو مطالب مرتبط با قیمت ربع سکه


قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱٢/۰۱| ریزش قیمت‌ها

بازار امروز شاهد کاهش قیمت سکه امامی است که با ریزش ۶۵ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، ۱۱,۷۵۵,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد و پنجاه و پ... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱۱/۲۸| سکه کانال عوض کرد

بازار امروز شاهد کاهش قیمت سکه امامی است که با ریزش ۹۰ هزار تومانی در مقایسه با روز گذشته، ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و هشتاد... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱۱/۲۷| افت قیمت ربع سکه

در معاملات امروز قیمت سکه امامی روند نزولی را تجربه کرد و با کاهش ۲۰ هزار تومانی، ۱۲,۰۷۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و هفتاد هزار) تومان نر... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱۱/۲۷| سکه امامی گران شد

در معاملات امروز قیمت سکه امامی روند صعودی را تجربه کرد و با افزایش ۳۰ هزار تومانی، ۱۲,۱۲۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و یکصد و بیست هزار)... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱۰/۰۲| صعود قیمت‌ها

امروز قیمت سکه امامی در بازار ۳۵ هزار تومان افزایش یافت و ۱۳,۲۵۵,۰۰۰ (سیزده میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد. ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱۰/۰۱| ربع سکه گران شد

بازار امروز شاهد افت قیمت سکه امامی است که با ۱۵ هزار تومان افت نسبت به روز گذشته، ۱۳,۲۲۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و دویست و بیست هزار) ت... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱۰/۰۱| صعود قیمت‌ها

بازار امروز شاهد افزایش قیمت سکه امامی است که با ۳۵ هزار تومان رشد نسبت به روز گذشته، ۱۳,۲۷۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و دویست و هفتاد هزا... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۳۰| رشد قیمت

امروز بازار شاهد افزایش ۱۴۰ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که ۱۳,۲۳۵,۰۰۰ (سیزده میلیون و دویست و سی و پنج هزار) تومان مورد خرید و... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۳۰| افزایش قیمت ربع سکه

امروز بازار شاهد افزایش ۹۵ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و یکصد و نود هزار) تومان مورد خرید و فروش قر... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۹| نیم سکه ارزان شد

امروز در بازار قیمت سکه امامی روند نزولی را سپری کرد و با افت ۵۰ هزار تومانی، ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون) تومان مورد خرید و فروش قرا... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۸| کاهش قیمت‌ها

امروز قیمت سکه امامی ۶۵ هزار تومان افت را نسبت به روز گذشته تجربه کرد و ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و پنجاه هزار) تومان قیمت گذاری شد... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۸| ریزش قیمت‌ها

امروز قیمت سکه امامی ۸۵ هزار تومان افت را نسبت به روز گذشته تجربه کرد و ۱۳,۰۳۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و سی هزار) تومان قیمت گذاری شد. ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۷| کاهش قیمت

امروز قیمت سکه امامی ۱۵۰ هزار تومان افت را نسبت به دو روز گذشته تجربه کرد و ۱۳,۱۱۵,۰۰۰ (سیزده میلیون و یکصد و پانزده هزار) تومان ا... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۷| ریزش قیمت

امروز قیمت سکه امامی ۸۰ هزار تومان افت را نسبت به دو روز گذشته تجربه کرد و ۱۳,۱۸۵,۰۰۰ (سیزده میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار) توم... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۵| سکه امامی ارزان شد

معاملات امروز در حالی پیگیری شد که قیمت سکه امامی ۱۱۵ هزار تومان کاهش یافت و به ۱۳,۲۲۵,۰۰۰ (سیزده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۴| رشد قیمت‌ها

در معاملات امروز قیمت سکه امامی روند صعودی را تجربه کرد و با افزایش ۲۲۰ هزار تومانی که داشت، ۱۳,۳۴۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و سیصد و چهل... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۴| افزایش قیمت نیم سکه

در معاملات امروز قیمت سکه امامی روند صعودی را تجربه کرد و با افزایش ۲۸۵ هزار تومانی که داشت، ۱۳,۴۰۵,۰۰۰ (سیزده میلیون و چهارصد و پ... ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۳| سکه امامی گران شد

امروز قیمت سکه ۱۴۵ هزار تومان بالا رفت و به ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان رسید. ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۲| کاهش قیمت‌ها

امروز قیمت سکه پایین آمد و ۱۲,۹۷۵,۰۰۰ (دوازده میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار) تومان خرید و فروش شد. ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۲| نیم سکه ارزان شد

امروز قیمت سکه ۱۰ هزار تومان پایین آمد و ۱۳,۰۶۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و شصت هزار) تومان خرید و فروش شد. ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۱| کاهش قیمت‌ها

امروز قیمت سکه ۳۵ هزار تومان پایین آمد و به ۱۳,۰۷۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هفتاد هزار) تومان رسید. ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۱| ربع سکه ارزان شد

امروز قیمت سکه امامی کاهش یافت و به ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید. ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۰| سکه امامی ارزان شد

امروز قیمت سکه ۹۰ هزار تومان پایین آمد و ۱۳,۱۰۵,۰۰۰ (سیزده میلیون و یکصد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد. ادامه خبر

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۰| افت قیمت نیم سکه

امروز قیمت سکه بدون تغییر نسبت به دو روز گذشته، ۱۳,۱۹۵,۰۰۰ (سیزده میلیون و یکصد و نود و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد. ادامه خبر