آرشیو مطالب مرتبط با قیمت سکه گرمی


6 ماه پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ +جدول

بازار امروز شاهد نوسان قیمت ها بود و دلار در بازار تهران هم در حالی معامله شد که با ۱۲,۹۹۰ (دوازده هزار و نهصد و نود ) تومان بسته... ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۸| تداوم پیشروی طلا و سکه

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۸| تداوم پیشروی طلا و سکه

بازار امروز شاهد نوسان قیمت ها بود و دلار در بازار تهران هم در حالی معامله شد که۱۲,۹۹۰ (دوازده هزار و نهصد و نود ) تومان قیمت خورد... ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۸| یورو ارزان شد؛ سکه امامی گران

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۸| یورو ارزان شد؛ سکه امامی گران

بازار امروز شاهد نوسان قیمت ها بود و دلار در بازار تهران هم در حالی معامله شد که ۱۳,۰۲۰ (سیزده هزار و بیست ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۸| ترمز قیمت‌ها در بازار طلا و سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۸| ترمز قیمت‌ها در بازار طلا و سکه برید

بازار امروز شاهد نوسان قیمت ها بود و دلار در بازار تهران هم در حالی معامله شد که ۱۳,۰۰۰ (سیزده هزار) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

6 ماه پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ +جدول

قیمت‌ها امروز در بازار تهران نوسان داشتند و دلار در بازار هم به ۱۲,۹۱۰ (دوازده هزار و نهصد و ده ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۷| سقوط طلا و سکه

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۷| سقوط طلا و سکه

قیمت‌ها امروز در بازار تهران نوسان داشتند و دلار در بازار هم به ۱۲,۹۱۰ (دوازده هزار و نهصد و ده ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۷| یورو و سکه امامی گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۷| یورو و سکه امامی گران شدند

قیمت‌ها امروز در بازار تهران نوسان داشتند و دلار در بازار هم به ۱۳,۱۸۰ (سیزده هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ +جدول

عمده قیمت‌ها در بازار امروز تهران افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم به ۱۳,۰۸۰ (سیزده هزار و هشتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۶| ترمز دلار دوباره برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۶| ترمز دلار دوباره برید

عمده قیمت‌ها در بازار امروز تهران افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم به ۱۳,۰۸۰ (سیزده هزار و هشتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۶| سقوط سکه بهار آزادی؛ پیشروی دلار

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۶| سقوط سکه بهار آزادی؛ پیشروی دلار

عمده قیمت‌ها در بازار امروز تهران افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم به ۱۳,۱۰۰ (سیزده هزار و یکصد ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۶| بازار ارز صعودی شد؛ سکه سقوط کرد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۶| بازار ارز صعودی شد؛ سکه سقوط کرد

عمده قیمت‌ها در بازار امروز تهران افزایش یافتند و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۹۷۰ (دوازده هزار و نهصد و هفتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ +جدول

بازار امروز هم روز پرنوسانی را تجربه کرد و دلار در بازار تهران به ۱۲,۹۴۰ (دوازده هزار و نهصد و چهل ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۵| پیشروی دلار و طلا

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۵| پیشروی دلار و طلا

بازار امروز هم روز پرنوسانی را تجربه کرد و دلار در بازار تهران به ۱۲,۹۴۰ (دوازده هزار و نهصد و چهل ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۵| بازار طلا و ارز ترمز بریدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۵| بازار طلا و ارز ترمز بریدند

بازار امروز هم روز پرنوسانی را تجربه کرد و دلار در بازار تهران به ۱۲,۸۸۰ (دوازده هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۵| یورو گران شد؛ سکه امامی ارزان

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۵| یورو گران شد؛ سکه امامی ارزان

بازار امروز هم روز پرنوسانی را تجربه کرد و سکه در بازار تهران به ۴,۴۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ +جدول

قیمت‌ها امروز هم در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران ۱۲,۸۱۰ (دوازده هزار و هشتصد و ده ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴| یورو ارزان شد، سکه امامی گران

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴| یورو ارزان شد، سکه امامی گران

قیمت‌ها امروز هم در بازار نوسان داشتند و دلار در بازار تهران ۱۲,۸۱۰ (دوازده هزار و هشتصد و ده ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴| شیب تند کاهش قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴| شیب تند کاهش قیمت‌ها

قیمت‌ها امروز هم در بازار روند کاهشی را تجربه کردند و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۵۸۰ (دوازده هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۸۰۰ (دوازده هزار و هشتصد ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز۱۳۹۸/۰۹/۲۳ + جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز۱۳۹۸/۰۹/۲۳ + جدول

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۸۰۰ (دوازده هزار و هشتصد ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| طلا و دلار سقوط کردند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| طلا و دلار سقوط کردند

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم به ۱۲,۸۰۰ (دوازده هزار و هشتصد ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| سقوط طلا، یور و پوند گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| سقوط طلا، یور و پوند گران شدند

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم به ۱۳,۰۰۰ (سیزده هزار) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| طلا ترمز برید؛ سکه امامی گران شد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۳| طلا ترمز برید؛ سکه امامی گران شد

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت‌ها بود و دلار در بازار تهران هم به ۱۳,۰۵۰ (سیزده هزار و پنجاه ) تومان رسید. ادامه خبر

6 ماه پیش

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ +جدول

گزارش دنیای اقتصاد از قیمت بسته شده بازار طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ +جدول

قیمت‌ها امروز در بازار کاهش پیدا کردند و دلار در بازار تهران با ۱۲,۹۱۰ (دوازده هزار و نهصد و ده ) تومان بسته شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو