آرشیو مطالب مرتبط با قیمت طلای جهانی


2 ماه پیش

قیمت جهانی طلا امروز ۹۹/۰۱/۱۲| سقوط آزاد ادامه دارد

قیمت جهانی طلا امروز ۹۹/۰۱/۱۲| سقوط آزاد ادامه دارد

تسنیم : در حالی که به دنبال امیدواری به افزا... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۸| تداوم ریزش قیمت

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۸| تداوم ریزش قیمت

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا امروز در ایران و جهان شیب نزولی قیمت ها را نسبت به دو روز گذشته تجربه کردند. در اینباره... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۸| طلا باز هم ارزان شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۸| طلا باز هم ارزان شد

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا امروز در ایران و جهان شیب نزولی قیمت ها را نسبت به دو روز گذشته تجربه کردند. در اینباره... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۸| طلا در مسیر ارزانی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۸| طلا در مسیر ارزانی

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا امروز در ایران و جهان شیب نزولی قیمت ها را نسبت به دو روز گذشته تجربه کردند. در اینباره... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۸| سقوط قیمت‌ها در بازار

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۸| سقوط قیمت‌ها در بازار

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا امروز در ایران و جهان شیب نزولی قیمت ها را نسبت به دو روز گذشته تجربه کردند. قیمت اونس طلا... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۶| شیب تند افزایش قیمت

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۶| شیب تند افزایش قیمت

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار جهانی طلا و همچنین بازار ایران امروز شاهد افزایش قیمت ها در مقایسه با روزهای گذشته بودند. در... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۶| طلا گران شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۶| طلا گران شد

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار جهانی طلا امروز هم شاهد افزایش قیمت هر اونس به مانند دو روز گذشته بود. قیمت اونس طلا امروز امرو... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۴| بازار همچنان افزایشی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۴| بازار همچنان افزایشی

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار ایران در حالی امروز شاهد افزایش قیمت طلا بود که در بازار جهانی قیمت هر اونس طلا پایین آمد. د... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۴| طلا گران شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۴| طلا گران شد

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار ایران در حالی امروز شاهد افزایش قیمت طلا بود که در بازار جهانی قیمت هر اونس طلا پایین آمد. آخر... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۲| طلا در مسیر ارزانی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۲| طلا در مسیر ارزانی

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلای جهانی در حالی امروز هم سیر افزایشی را در پیش گرفت که بازار طلای ایران با کاهش قیمت روز را آغاز ک... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۲| بازار همچنان کاهشی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۲| بازار همچنان کاهشی

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلای جهانی در حالی امروز هم سیر افزایشی را در پیش گرفت که بازار طلای ایران با کاهش قیمت روز را آغاز ک... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۲| طلا سقوط کرد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۲| طلا سقوط کرد

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلای جهانی در حالی امروز هم سیر افزایشی را در پیش گرفت که بازار طلای ایران با کاهش قیمت روز را آغاز ک... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۲| طلا ۱۸ عیار ارزان شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۲| طلا ۱۸ عیار ارزان شد

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلای جهانی در حالی امروز هم سیر افزایشی را در پیش گرفت که بازار طلای ایران با کاهش قیمت روز را آغاز ک... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلای جهانی در حالی امروز هم سیر افزایشی را در پیش گرفت که بازار طلای ایران با کاهش قیمت روز را آغاز ک... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۱| سقوط قیمت

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۱| سقوط قیمت

به گزارش دنیای اقتصاد، طلا در بازار ایران امروز روند کاهشی قیمت را به مانند روز گذشته تجربه کرد و تنها هر اونس طلا گران شد.... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۱| طلا باز هم ارزان شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۱| طلا باز هم ارزان شد

به گزارش دنیای اقتصاد، طلا در بازار ایران امروز روند کاهشی قیمت را به مانند روز گذشته تجربه کرد و تنها هر اونس طلا گران شد.... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۱| بازار همچنان کاهشی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۸/۰۱| بازار همچنان کاهشی

به گزارش دنیای اقتصاد، طلا در بازار ایران امروز روند کاهشی قیمت را به مانند روز گذشته تجربه کرد و تنها هر اونس طلا گران شد. د... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | طلا بر مدار کاهش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | طلا بر مدار کاهش

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا در بازار ایران امروز کاهش قیمت را در پیش گرفت، بازار طلای جهانی هم کاهشی شد. در اینباره ب... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | طلا ارزان شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | طلا ارزان شد

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا در بازار ایران امروز کاهش قیمت را در پیش گرفت، بازار طلای جهانی کاهشی شد. در اینباره بیشت... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | طلا به ثبات رسید

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | طلا به ثبات رسید

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا در بازار ایران امروز ثبات قیمت را در پیش گرفت و در مقابل بازار طلای جهانی کاهشی شد. در ای... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | طلا گران شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | طلا گران شد

به گزارش دنیای اقتصاد، امروز بازار طلا در ایران روند صعودی قیمت را مانند روند روز گذشته تجربه کرد. در اینباره بیشتر بخوان... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | طلا ارزان شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | طلا ارزان شد

به گزارش دنیای اقتصاد، امروز بازار طلا در ایران روند نزولی قیمت را خلاف روند روز گذشته تجربه کرد و این در حالیست که بازار طلای جها... ادامه خبر

7 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۰| افزایش شدید قیمت

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۰| افزایش شدید قیمت

به گزارش دنیای اقتصاد، امروز قیمت طلا در بازار ایران و جهان روند صعودی را در پیش گرفت و خلاف روز گذشته گران شد. در اینبار... ادامه خبر

8 ماه پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۰۶| بازار در سراشیبی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۸/۰۷/۰۶| بازار در سراشیبی

به گزارش دنیای اقتصاد، امروز قیمت طلا در بازار ایران و جهان روندی مانند دو روز پیش را در پیش گرفت و پایین آمد. در اینباره... ادامه خبر

تصویری


ویدئو