آرشیو مطالب مرتبط با قیمت طلا امروز


4 ساعت پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۵| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۵| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومانی به ۱,۰۱۷,۹۰۰ (یک میلیون و هفده هزار و نهصد ) تومان رسید. ادامه خبر

5 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۵| ترمز قیمت دلار و طلا برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۵| ترمز قیمت دلار و طلا برید

عمده قیمت ها در بازار امروز افزایش نسبی را تجربه کردند و دلار هم در بازار تهران گران شد و به ۲۳,۹۴۰ (بیست و سه هزار و نهصد و چهل )... ادامه خبر

10 ساعت پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۵| ترمز قیمت ها برید

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۵| ترمز قیمت ها برید

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱۹ هزار و ۴۰۰ تومانی به ۱,۰۱۴,۹۰۰ (یک میلیون و چهارده هزار و نهصد ) تومان رسید. ادامه خبر

10 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۵| دلار در بازار گران شد؛ سکه امامی ارزان

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۵| دلار در بازار گران شد؛ سکه امامی ارزان

بازار امروز شاهد نوسان قیمت ها بود و دلار هم در بازار تهران افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۲۳,۸۰۰ (بیست و سه هزار و هشتصد ) تومان ر... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۴| طلا ترمز برید؛ سکه سقوط کرد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۴| طلا ترمز برید؛ سکه سقوط کرد

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت هاست و دلار در بازار تهران هم افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۲۳,۶۳۰ (بیست و سه هزار و ششصد و سی )... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۴| قیمت ها همچنان افزایشی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۴| قیمت ها همچنان افزایشی

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با رشد سه هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت به ۹۹۰,۲۰۰ (نهصد و نود هزار و دویست ) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۴| طلا ۱۸ عیار گران شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۴| طلا ۱۸ عیار گران شد

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با رشد شش هزار تومانی قیمت به ۹۹۲,۷۰۰ (نهصد و نود و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۴| سقوط قیمت دلار و سکه

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۴| سقوط قیمت دلار و سکه

عمده قیمت ها در بازار امروز سیر نزولی را در پیش گرفتند و دلار هم در بازار تهران ارزان شد و به ۲۳,۲۶۰ (بیست و سه هزار و دویست و شصت... ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۳| تداوم افزایش محسوس قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۳| تداوم افزایش محسوس قیمت‌ها

قیمت ها امروز در بازار تهران سیر صعودی را در پیش گرفتند و دلار هم گران شد و به ۲۳,۳۴۰ (بیست و سه هزار و سیصد و چهل ) تومان رسید. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۳| قیمت ها همچنان افزایشی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۳| قیمت ها همچنان افزایشی

بازار طلا امروز شاهد افزایش ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومانی قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که به ۹۸۶,۳۰۰ (نهصد و هشتاد و شش هزار و سیصد ) تومان... ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۳| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۳| شیب تند افزایش قیمت ها

بازار طلا امروز شاهد افزایش ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومانی هر گرم طلا ۱۸ عیار است که به ۹۷۹,۱۰۰ (نهصد و هفتاد و نه هزار و یکصد ) تومان رسید. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۳| ترمز قیمت ها برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۳| ترمز قیمت ها برید

قیمت ها امروز در بازار تهران سیر صعودی را در پیش گرفتند و دلار هم گران شد و به ۲۳,۰۰۰ (بیست و سه هزار) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۲| بازار کاهشی شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۲| بازار کاهشی شد

بازار طلا امروز شاهد افت قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که با کاهش ۰.۰۷ درصدی به ۹۶۳,۹۰۰ (نهصد و شصت و سه هزار و نهصد ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۲| طلا ۱۸ عیار ارزان شد؛ دلار گران

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۲| طلا ۱۸ عیار ارزان شد؛ دلار گران

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت هاست و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۲۲,۷۰۰ (بیست و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۲| طلا ۱۸ عیار گران شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۲| طلا ۱۸ عیار گران شد

بازار طلا امروز شاهد افزایش قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که با رشد ۰.۰۴ درصدی به ۹۶۵,۰۰۰ (نهصد و شصت و پنج هزار) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۲| دلار ترمز برید؛ سکه امامی سقوط کرد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۲| دلار ترمز برید؛ سکه امامی سقوط کرد

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت هاست و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۲۲,۸۰۰ (بیست و دو هزار و هشتصد ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۱| قیمت ها بالا کشید

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۱| قیمت ها بالا کشید

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با رشد نامحسوس ۵۰۰ تومانی همراه شد و به ۹۶۶,۹۰۰ (نهصد و شصت و شش هزار و نهصد ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۱| سقوط دلار در صرافی‌ها؛ طلا ترمز برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۱| سقوط دلار در صرافی‌ها؛ طلا ترمز برید

قیمت ها امروز در بازار نوسان زیادی داشتند و دلار در بازار تهران هم گران شد و به ۲۲,۶۳۰ (بیست و دو هزار و ششصد و سی ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۱| افت محسوس قیمت ها

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۱| افت محسوس قیمت ها

بازار طلا امروز شاهد افت دو هزار و ۱۰۰ تومانی قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که به ۹۶۴,۳۰۰ (نهصد و شصت و چهار هزار و سیصد ) تومان رسی... ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۱| سقوط محسوس قیمت ها در بازار

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۲۱| سقوط محسوس قیمت ها در بازار

قیمت ها امروز در بازار تهران سیر نزولی داشتند و دلار هم بر مدار کاهش پیش رفت و به ۲۲,۳۵۰ (بیست و دو هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رس... ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۹| شیب تند افزایش قیمت

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۹| شیب تند افزایش قیمت

بازار طلا امروز شاهد افزایش قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که با رشد هفت هزار و ۹۰۰ تومانی به ۹۶۶,۹۰۰ (نهصد و شصت و شش هزار و نهصد )... ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۹| طلا ۱۸ عیار گران شد؛ یورو ارزان

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۹| طلا ۱۸ عیار گران شد؛ یورو ارزان

بازار امروز شاهد نوسان قیمت هاست و دلار هم در بازار تهران ارزان شد و به ۲۲,۳۶۰ (بیست و دو هزار و سیصد و شصت ) تومان رسید. ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۹| بازار به ثبات رسید

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۹| بازار به ثبات رسید

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز ثبات را در پیش گرفت و ۹۵۹,۰۰۰ (نهصد و پنجاه و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد. ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۹| سقوط قیمت سکه؛ یورو ترمز برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۹| سقوط قیمت سکه؛ یورو ترمز برید

بازار امروز شاهد نوسان عمده قیمت هاست و دلار در بازار هم ارزان شد و به ۲۲,۵۵۰ (بیست و دو هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید. ادامه خبر

تصویری


ویدئو