آرشیو مطالب مرتبط با قیمت طلا امروز


2 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۲| قیمت‌ها صعودی شد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۲| قیمت‌ها صعودی شد

دلار امروز رشد را تجربه کرد و ۲۵,۶۳۰ (بیست و پنج هزار و ششصد و سی ) تومان معامله شد. طلا و سکه هم گران شدند. ادامه خبر

2 ساعت پیش

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۲| پیشروی قیمت‌ها

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۲| پیشروی قیمت‌ها

طلا ۱۸ عیار امروز رشد قیمت را تجربه کرد و هر گرم آن به ۱,۰۹۸,۹۰۰ (یک میلیون و نود و هشت هزار و نهصد ) تومان رسید. ادامه خبر

7 ساعت پیش

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

دلار امروز رشد را تجربه کرد و ۲۵,۵۲۰ (بیست و پنج هزار و پانصد و بیست ) تومان معامله شد. طلا هم گران شد. ادامه خبر

8 ساعت پیش

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۲| طلا ۱۸ عیار گران شد

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۲| طلا ۱۸ عیار گران شد

طلا ۱۸ عیار امروز رشد قیمت را تجربه کرد و هر گرم آن به ۱,۰۹۲,۹۰۰ (یک میلیون و نود و دو هزار و نهصد ) تومان رسید. ادامه خبر

8 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۲| قیمت دلار و طلا بالا رفت

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۲| قیمت دلار و طلا بالا رفت

دلار امروز رشد را تجربه کرد و ۲۵,۵۲۰ (بیست و پنج هزار و پانصد و بیست ) تومان معامله شد. طلا هم گران شد. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۱| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۱| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار

طلا ۱۸ عیار امروز افت قیمت را تجربه کرد و هر گرم آن به ۱,۰۸۹,۰۰۰ (یک میلیون و هشتاد و نه هزار) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۱| شیب تند کاهش قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۱| شیب تند کاهش قیمت‌ها

دلار امروز افت ۱۴۰ تومانی قیمت را تجربه کرد و ۲۵,۴۸۰ (بیست و پنج هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان معامله شد. طلا و سکه هم ارزان شدند. ادامه خبر

1 روز پیش

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

قیمت دلار امروز پایین آمد و به ۲۵,۵۶۰ (بیست و پنج هزار و پانصد و شصت ) تومان رسید. سکه اما افزایش قیمت را تجربه کرد. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۱| عقب نشینی قیمت‌ها

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۱| عقب نشینی قیمت‌ها

طلا ۱۸ عیار امروز افت قیمت را تجربه کرد و هر گرم آن ۱,۰۹۸,۵۰۰ (یک میلیون و نود و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۱| طلا و دلار ارزان شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۱| طلا و دلار ارزان شدند

قیمت دلار امروز پایین آمد و به ۲۵,۵۶۰ (بیست و پنج هزار و پانصد و شصت ) تومان رسید. سکه اما افزایش قیمت را تجربه کرد. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۰| افت قیمت

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۰| افت قیمت

ارزش هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز پایین آمد و به ۱,۱۰۱,۵۰۰ (یک میلیون و یکصد و یک هزار و پانصد ) تومان رسید. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۰| شیب تند کاهش قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۰| شیب تند کاهش قیمت‌ها

قیمت دلار امروز پایین آمد و به ۲۵,۶۲۰ (بیست و پنج هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید. سکه هم افت قیمت را تجربه کرد. ادامه خبر

2 روز پیش

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

قیمت دلار امروز پایین آمد و به ۲۵,۷۸۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید. سکه هم افت قیمت را تجربه کرد. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۰| دلار و سکه ارزان شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۰| دلار و سکه ارزان شدند

قیمت دلار امروز پایین آمد و به ۲۵,۷۸۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید. سکه هم افت قیمت را تجربه کرد. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۰| طلا ۱۸ عیار گران شد

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۰| طلا ۱۸ عیار گران شد

ارزش هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز بالا رفت و به ۱,۱۱۲,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و دوازده هزار و سیصد) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

طلا و سکه امروز گران شدند، دلار هم در بازار آزاد افزایش ۴۱۰ تومانی قیمت را تجربه کرد و به ۲۵,۷۰۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد ) تومان... ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۹| طلا ۱۸ عیار گران شد

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۹| طلا ۱۸ عیار گران شد

ارزش هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز بالا رفت و به ۱,۱۰۷,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفت هزار و دویست) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۹| صعود محسوس قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۹| صعود محسوس قیمت‌ها

طلا و سکه امروز گران شدند، دلار هم در بازار آزاد افزایش ۴۱۰ تومانی قیمت را تجربه کرد و به ۲۵,۷۰۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد ) تومان... ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۶| رشد شدید قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۶| رشد شدید قیمت‌ها

قیمت دلار امروز با رشد ۱۷۰ تومانی همراه شد و به ۲۵,۲۹۰ (بیست و پنج هزار و دویست و نود ) تومان رسید. قیمت طلا هم بالا رفت. ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۶| قیمت‌ها بالا رفت

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۶| قیمت‌ها بالا رفت

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز بالا رفت و ارزش هر گرم آن به ۱,۰۹۵,۲۰۰ (یک میلیون و نود و پنج هزار و دویست ) تومان رسید. ادامه خبر

6 روز پیش

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

قیمت دلار امروز با رشد ۱۰۰ تومانی همراه شد و به ۲۵,۲۲۰ (بیست و پنج هزار و دویست و بیست ) تومان رسید. قیمت طلا هم بالا رفت. ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۶| طلا ۱۸ عیار گران شد

قیمت طلا امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۶| طلا ۱۸ عیار گران شد

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز بالا رفت و ارزش هر گرم آن به ۱,۰۸۷,۶۰۰ (یک میلیون و هشتاد و هفت هزار و ششصد ) تومان رسید. ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۶| پیشروی محسوس قیمت‌ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۶| پیشروی محسوس قیمت‌ها

قیمت دلار امروز با رشد ۱۰۰ تومانی همراه شد و به ۲۵,۲۲۰ (بیست و پنج هزار و دویست و بیست ) تومان رسید. قیمت طلا هم بالا رفت. ادامه خبر

1 هفته پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۵| دلار و سکه گران شدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۰/۰۵/۰۵| دلار و سکه گران شدند

بازار امروز شاهد افزایش ۱۴۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۵,۱۲۰ (بیست و پنج هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید. سکه هم گران شد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو