آرشیو مطالب مرتبط با قیمت طلا 18 عیار


7 دقیقه پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| قیمت ها ترمز بریدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| قیمت ها ترمز بریدند

قیمت ها امروز در بازار تهران روند افزایشی را در پیش گرفتند و دلار در بازار هم گران شد و به ۲۲,۵۶۰ (بیست و دو هزار و پانصد و شصت )... ادامه خبر

5 ساعت پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| طلا ۱۸ عیار گران شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| طلا ۱۸ عیار گران شد

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومانی همراه شد و به ۹۵۸,۶۰۰ (نهصد و پنجاه و هشت هزار و ششصد ) تومان رسید. ادامه خبر

5 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت ها امروز در بازار تهران روند افزایشی را در پیش گرفتند و سکه بهار آزادی هم گران شد و به ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و هشتاد ه... ادامه خبر

23 ساعت پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| قیمت ها افزایشی شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| قیمت ها افزایشی شد

هر گرم طلا ۱۸ عیار افزایش قیمت هشت هزار و ۸۰۰ تومانی را تجربه کرد و به ۹۳۸,۰۰۰ (نهصد و سی و هشت هزار) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| سکه امامی گران شد؛ یورو ارزان

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| سکه امامی گران شد؛ یورو ارزان

بازار تهران امروز شاهد نوسان عمده قیمت هاست و دلار هم در این بازار گران شد و به ۲۲,۲۴۰ (بیست و دو هزار و دویست و چهل ) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| طلا ۱۸ عیار ارزان شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| طلا ۱۸ عیار ارزان شد

هر گرم طلا ۱۸ عیار افت قیمت ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومانی همراه بوده است و به ۹۰۳,۰۰۰ (نهصد و سه هزار) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| شیب تند کاهش قیمت دلار و سکه

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| شیب تند کاهش قیمت دلار و سکه

بازار تهران امروز شاهد کاهش عمده قیمت هاست و دلار هم افت نسبی قیمت را تجربه کرد و به ۲۱,۶۵۰ (بیست و یک هزار و ششصد و پنجاه ) تومان... ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| قیمت ها همچنان افزایشی

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| قیمت ها همچنان افزایشی

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز در بازار افزایش هزار و ۴۰۰ تومانی را تجربه کرد و به ۹۳۱,۱۰۰ (نهصد و سی و یک هزار و یکصد ) تومان رسید... ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| سکه امامی ارزان شد؛ یورو گران

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| سکه امامی ارزان شد؛ یورو گران

بازار تهران امروز شاهد نوسان عمده قیمت هاست و دلار هم در این بازار ارزان شد و به ۲۱,۵۸۰ (بیست و یک هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رس... ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز در بازار افزایش هزار و ۳۰۰ تومانی را تجربه کرد و به ۹۳۱,۰۰۰ (نهصد و سی و یک هزار) تومان رسید. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| دلار سقوط کرد؛ ترمز سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| دلار سقوط کرد؛ ترمز سکه برید

بازار تهران امروز شاهد نوسان قیمت هاست و دلار هم در بازار ارزان شد و به ۲۲,۰۰۰ (بیست و دو هزار) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| قیمت ها بالا رفت

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| قیمت ها بالا رفت

بازار طلای ایران امروز شاهد افزایش قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که به ۹۳۰,۲۰۰ (نهصد و سی هزار و دویست ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| شیب تند افزایش قیمت ها

بازار تهران امروز شاهد افزایش عمده قیمت هاست و دلار هم گران شد و به ۲۲,۰۸۰ (بیست و دو هزار و هشتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| ترمز قیمت دلار و سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| ترمز قیمت دلار و سکه برید

بازار تهران امروز شاهد افزایش عمده قیمت هاست و دلار هم گران شد و به ۲۱,۹۲۰ (بیست و یک هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| بازار به ثبات رسید

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| بازار به ثبات رسید

بازار طلای ایران امروز شاهد ثبات قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که ۹۰۷,۵۰۰ (نهصد و هفت هزار و پانصد ) تومان قیمت خورد. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| قیمت ها بالا رفت

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| قیمت ها بالا رفت

بازار طلا امروز شاهد افزایش قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که به ۹۰۷,۵۰۰ (نهصد و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| ترمز قیمت ها برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| ترمز قیمت ها برید

بازار تهران امروز شاهد افزایش عمده قیمت هاست و دلار در بازار هم گران شد و به ۲۱,۲۵۰ (بیست و یک هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| بازار به ثبات رسید

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| بازار به ثبات رسید

بازار طلا امروز شاهد ثبات قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که به ۸۸۹,۱۰۰ (هشتصد و هشتاد و نه هزار و یکصد ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| سقوط دلار در صرافی ها؛ سکه به ثبات رسید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| سقوط دلار در صرافی ها؛ سکه به ثبات رسید

بازار تهران امروز شاهد ثبات عمده قیمت هاست و دلار در بازار هم گران شد و به ۲۰,۷۷۰ (بیست هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| شیب تند افزایش قیمت ها

بازار امروز شاهد افزایش ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومانی قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که به ۸۸۹,۱۰۰ (هشتصد و هشتاد و نه هزار و یکصد ) تومان رسی... ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| سقوط دلار در صرافی ها؛ سکه ترمز برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| سقوط دلار در صرافی ها؛ سکه ترمز برید

عمده قیمت ها در بازار امروز تهران بالا رفتند و دلار در بازار هم گران شد و به ۲۰,۷۵۰ (بیست هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید. ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| طلا ۱۸ عیار گران شد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| طلا ۱۸ عیار گران شد

بازار امروز شاهد افزایش قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که به ۸۹۲,۹۲۷ (هشتصد و نود و دو هزار و نهصد و بیست و هفت ) تومان رسید. ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت ها در بازار امروز تهران بالا رفتند و دلار هم گران شد و به ۲۰,۷۱۰ (بیست هزار و هفتصد و ده ) تومان رسید. ادامه خبر

1 هفته پیش

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۱| ریزش قیمت ها ادامه دارد

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۱| ریزش قیمت ها ادامه دارد

بازار امروز شاهد افت ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومانی قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار است که به ۸۶۰,۷۰۰ (هشتصد و شصت هزار و هفتصد ) تومان رسید. ادامه خبر

تصویری


ویدئو