آرشیو مطالب مرتبط با كمیسیون تلفیق


6 روز پیش

مديريت فضاي مجازي از مقر جام جم

مديريت فضاي مجازي از مقر جام جم

نماينده نزديك به جبهه پايداري مجلس از مصوبه كميسيون تلفيق جهت اعطاي اختيار مديريت فضاي مجازي به صداوسيما خبر داد ادامه خبر