آرشیو مطالب مرتبط با لتیشا رایت


6 ماه پیش

لتیشا رایت ساخت پلنگ سیاه را متوقف کرد

لتیشا رایت ساخت پلنگ سیاه را متوقف کرد

تولید دنباله فیلم «پلنگ سیاه» مارول به دلیل مصدومی یکی از بازیگران این فیلم سر صحنه فیلمبرداری متوقف شد.... ادامه خبر

7 ماه پیش

موضع‌گیری عجیب خانم بازیگر علیه واکسن کرونا

موضع‌گیری عجیب خانم بازیگر علیه واکسن کرونا

لتیشا رایت عقاید ضد واکنسی عجیبی دارد و این عقاید را در در محل فیلمبرداری دنباله "پلنگ سیاه" نیز ابراز کرده است.... ادامه خبر