آرشیو مطالب مرتبط با محسن هاشمیی


1 سال پیش

هاشمی: نمی‌شود که فقط مردم سختی بکشند

هاشمی: نمی‌شود که فقط مردم سختی بکشند

رئیس شورای شهر تهران گفت: نمی‌شود مسئولان از رفاه و آسایش برخوردار باشند و از مردم انتظار مقاومت و تحمل سختی را داشته باشند. ادامه خبر

1 سال پیش

هاشمی: نمی‌شود فقط مردم سختی بکشند

هاشمی: نمی‌شود فقط مردم سختی بکشند

رئیس شورای شهر تهران گفت: نمی‌شود مسئولان از رفاه و آسایش برخوردار باشند و از مردم انتظار مقاومت و تحمل سختی را داشته باشند. ادامه خبر