آرشیو مطالب مرتبط با محمدشایان طهماسب پور


1 سال پیش

تلفیق کمدی‌دلارته و سیاه‌بازی در «تلخک و قندک» | طهماسب‌پور: تئاتر جایی است که فرهنگ مردم را می‌سازد

تلفیق کمدی‌دلارته و سیاه‌بازی در «تلخک و قندک» | طهماسب‌پور: تئاتر جایی است که فرهنگ مردم را می‌سازد

محمدشایان طهماسب‌پور با انتقاد از تعطیلی‌های پیاپی سالن‌های نمایشی گفت: در میان مشاغل هنری، تئاتر بیشترین تعطیلی را داشته و متاسفا... ادامه خبر