آرشیو مطالب مرتبط با ملک رسولی


3 روز پیش

تاریخ و فرهنگ ایران در نگارگری / روایت ملک رسولی از نمایشگاه "مشق نگارگری" در نگارخانه هفت ثمر

تاریخ و فرهنگ ایران در نگارگری / روایت ملک رسولی از نمایشگاه "مشق نگارگری" در نگارخانه هفت ثمر

ملک رسولی گفت: نگارگری‌ها تاریخ زنده ما هستند و می‌توانند اطلاعات زیادی درباره تاریخ و فرهنگ این سرزمین به ما بدهند. ادامه خبر