آرشیو مطالب مرتبط با مناظرات


6 روز پیش

برای نخستین بار از شبکه رادیویی گفت‌وگو؛
                    پخش مناظره کامل «آیت‌الله مصباح‌» با حزب توده و جریان‌های الحادی

برای نخستین بار از شبکه رادیویی گفت‌وگو؛ پخش مناظره کامل «آیت‌الله مصباح‌» با حزب توده و جریان‌های الحادی

سینماپرس: شبکه رادیویی گفت‌وگو برای نخستین بار، مناظرات مرحوم علامه محمدتقی مصباح‌یزدی با نمایندگان جریان‌های الحادی- مارکسیستی ر... ادامه خبر