آرشیو مطالب مرتبط با منجمد کردن تخمک‌


5 ماه پیش

جنجال منجمد کردن تخمک‌ روش جدید پزشکی برای مادر شدن دختر عرب

جنجال منجمد کردن تخمک‌ روش جدید پزشکی برای مادر شدن دختر عرب

این دختر جوان دلیل این کارش را نداشتن تصمیم ازدواج تا قبل از سی سالگی عنوان کرد ادامه خبر

تصویری


ویدئو