آرشیو مطالب مرتبط با میانگین جهانی


5 ماه پیش

خورد و خوراک ایرانیان در مقایسه با میانگین جهانی

خورد و خوراک ایرانیان در مقایسه با میانگین جهانی

مدتی پیش یک مقام مسئول، میانگین سرانه مصرف لبنیات در ایران را با توجه به میانگین جهانی بسیار پایین عنوان کرد. به همین بهانه به برخ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو