آرشیو مطالب مرتبط با نرم افزار AMD Radeon Adrenalin Edition


5 ماه پیش

دانلود AMD Link v3.0.191227 – برنامه اندروید مدیریت کارت گرافیک AMD

دانلود AMD Link v3.0.191227 – برنامه اندروید مدیریت کارت گرافیک AMD

AMD Link یک برنامه اندروید قدترمند جهت مدیریت کارت گرافیک های جدید AMD است که نرم افزار AMD Radeon Adrenalin Edition را نصب کرده ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو