آرشیو مطالب مرتبط با نشست برجام


5 ماه پیش

بیانیه اتحادیه اروپا درباره نشست برجام

بیانیه اتحادیه اروپا درباره نشست برجام

در این بیانیه آمده است: نشست پنجشنبه به ریاست معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان ایران، فرانسه، آلمان، انگلی... ادامه خبر

تصویری