آرشیو مطالب مرتبط با نمایش نیم فاصله


5 ماه پیش

مونولوگی مبتنی بر تکنولوژی / روایت بهروز سالمی از نمایش "نیم فاصله"

مونولوگی مبتنی بر تکنولوژی / روایت بهروز سالمی از نمایش "نیم فاصله"

بهروز سالمی گفت: "نیم فاصله" یک مونولوگ است و سعی ام بر این بوده تا در اجرای این اثر از تکنولوژی نیز استفاده کنم. ادامه خبر

تصویری


ویدئو