آرشیو مطالب مرتبط با نوشین نفیسی


5 ماه پیش

میزبانی موزه هنرهای معاصر اصفهان از ۲۱۵ اثر و سه دهه فعالیت نوشین نفیسی | هنر محیطی به من کمک می‌کند مسائل دوره معاصر را بیان کنم

میزبانی موزه هنرهای معاصر اصفهان از ۲۱۵ اثر و سه دهه فعالیت نوشین نفیسی | هنر محیطی به من کمک می‌کند مسائل دوره معاصر را بیان کنم

نوشین نفیسی گفت:عناصر طبیعی ظرفیت جدیدی به کار هنرمند می‌افزایند که چیز دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود. ادامه خبر

تصویری


ویدئو