آرشیو مطالب مرتبط با هرات افغانستان


6 ماه پیش

ماجرای جنجالی نصب تابلوی حجاب در هرات افغانستان

ماجرای جنجالی نصب تابلوی حجاب در هرات افغانستان

تصاویری از نوشته های تابلوی حجاب در هرات افغانستان و رابطه حجاب و پوشش اسلامی ادامه خبر