آرشیو مطالب مرتبط با هزار فشنگ جنگی


2 هفته پیش

کشف شش هزار فشنگ جنگی از دو متهم

کشف شش هزار فشنگ جنگی از دو متهم

سرکلانتر هسرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف ۶ هزار فشنگ جنگی از دو متهم خبر داد.فتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف ۶ هز... ادامه خبر

تصویری


ویدئو