آرشیو مطالب مرتبط با هزینه تهیه زمین


5 ماه پیش

با کاهش قیمت زمین، مسیر خانه دار شدن مردم هموارتر خواهد شد

با کاهش قیمت زمین، مسیر خانه دار شدن مردم هموارتر خواهد شد

عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر با اشاره به اینکه هزینه تهیه زمین حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت تمام... ادامه خبر

تصویری


ویدئو