آرشیو مطالب مرتبط با هنرهای معاصر صنعتی


1 سال پیش

میثم ثمررخی: مرمت آثار موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان نقطه عطفی در هنر کرمان است | کتاب مجموعه آثار موزه منتشر می‌شود

میثم ثمررخی: مرمت آثار موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان نقطه عطفی در هنر کرمان است | کتاب مجموعه آثار موزه منتشر می‌شود

مدیر موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان گفت: نمایشگاه «۱۰ اثر» با رونمایی از آثار خارجی اهداشده به موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان دوشنبه... ادامه خبر