آرشیو مطالب مرتبط با وزیر خارجه لبنان


7 ماه پیش

وزیر خارجه ایران: تشکیل دولت جدید در لبنان گامی مهم برای تحقق وحدت ملی است