آرشیو مطالب مرتبط با پایگاه جدید آمریکا


1 هفته پیش

آغاز احداث پایگاه نظامی جدید آمریکا در اردن

آغاز احداث پایگاه نظامی جدید آمریکا در اردن

ايسنا : مرحله فراهم کردن مقدمات احداث پایگاه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو