آرشیو مطالب مرتبط با پوست دیگر نمی تواند مخفی ام کند


1 هفته پیش

مهدی مرادی: شاعر باید صداقت داشته باشد / آیا درست است مخاطبی به نام نوجوان بسازیم؟

مهدی مرادی: شاعر باید صداقت داشته باشد / آیا درست است مخاطبی به نام نوجوان بسازیم؟

مهدی مرادی معتقد است، تنها افرادی می‌توانند در زمینه شعر نوجوان موفق شوند و شعرهای خوب بنویسند که با خودشان صادق باشند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو