آرشیو مطالب مرتبط با کارگردانی مریم پیربند


1 هفته پیش

به کارگردانی «مریم پیربند»؛
          «بهزاد عبدی» موسیقی «فصل قاصدک» را می‌سازد

به کارگردانی «مریم پیربند»؛ «بهزاد عبدی» موسیقی «فصل قاصدک» را می‌سازد

سینماپرس: بهزاد عبدی موسیقی «فصل قاصدک» به کارگردانی مریم پیربند را می سازد. ادامه خبر

1 هفته پیش

به کارگردانی «مریم پیربند»؛
          «بهزاد عبدی» موسیقی «فصل قاصدک» می‌سازد

به کارگردانی «مریم پیربند»؛ «بهزاد عبدی» موسیقی «فصل قاصدک» می‌سازد

سینماپرس: بهزاد عبدی موسیقی «فصل قاصدک» به کارگردانی مریم پیربند را می سازد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو