آرشیو مطالب مرتبط با کتاب اداره هنرهای دراماتیک


3 روز پیش

پیمان شیخی از نگارش کتاب "اداره هنرهای دراماتیک" خبر داد

پیمان شیخی از نگارش کتاب "اداره هنرهای دراماتیک" خبر داد

پیمان شیخی گفت: کتاب "اداره هنرهای دراماتیک" به زودی منتشر می‌شود. ادامه خبر