آرشیو مطالب مرتبط با کشاوز


1 روز پیش

کشاورز بلژیکی مرز کشورش با فرانسه را تغییر داد!

کشاورز بلژیکی مرز کشورش با فرانسه را تغییر داد!

یک کشاورز بلژیکی به اشتباه مرز کشورش و فرانسه را تغییر داد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو