آرشیو مطالب مرتبط با کنترل حرکات جنین


1 سال پیش

چگونه حرکات جنین را کنترل کنیم؟

چگونه حرکات جنین را کنترل کنیم؟

بی صبرانه مشتاق حس کردن حرکات جنین هستید و دیگر بیشتر از این نمی توانید منتظر شروع حرکات او باشید؟ این سوالی است که تقریباً در ذهن... ادامه خبر