آرشیو مطالب مرتبط با کهمان شهرستان سلسله


5 ماه پیش

قطع درخت ۷۰۰ساله گردو در منطقه «کهمان»

قطع درخت ۷۰۰ساله گردو در منطقه «کهمان»

درخت ۷۰۰ ساله گردو در منطقه «کهمان» شهرستان سلسله قطع و به آتش کشیده شد. ادامه خبر

تصویری