آرشیو مطالب مرتبط با گرافیک ایران


1 هفته پیش

رضا عابدینی بهتر است یا مرتضی ممیز؟/آیا هنرپنداری گرافیک درست است؟/ بینال گرافیک شبیه بقالی سرکوچه بود/ ماجرای لوگوی موزه هنرهای معاصر تهران مرگ گرافیک فرهنگی ایران بود

رضا عابدینی بهتر است یا مرتضی ممیز؟/آیا هنرپنداری گرافیک درست است؟/ بینال گرافیک شبیه بقالی سرکوچه بود/ ماجرای لوگوی موزه هنرهای معاصر تهران مرگ گرافیک فرهنگی ایران بود

مساله اصلی نه نشان موزه است، نه عابدینی، مساله اصلی هنرپنداری گرافیک است. همین اصطلاح «گرافیک فرهنگی» که معلوم این نوشته نیست که ا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو