آرشیو مطالب مرتبط با گردن نگرفتن نوزاد شش ماهه


5 ماه پیش

علت دیر گردن گرفتن، نوزادم شش ماهه است

علت دیر گردن گرفتن، نوزادم شش ماهه است

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر شش ماه و بیست و یک روزه ای دارم با وزن هشت کیلو و چهارصد و قد هفتادو دو و دور سر چهل و چهار ولی سرش را... ادامه خبر

تصویری


ویدئو