آرشیو مطالب مرتبط با گروه میکروگرم


5 روز پیش

عوارض ناشی از واکسن های COVID-19

عوارض ناشی از واکسن های COVID-19

پاندمیCOVID-19 تا تاریخ ۲۴ می ۲۰۲۱ منجر به ابتلا بیش از 167 میلیون مورد تأیید شده و حدود 46/3 میلیون مرگ در سراسر دنیا شده است. ت... ادامه خبر

6 روز پیش

عوارض ناشی از واکسن های COVID-19

عوارض ناشی از واکسن های COVID-19

پاندمیCOVID-19 تا تاریخ ۲۴ می ۲۰۲۱ منجر به ابتلا بیش از 167 میلیون مورد تأیید شده و حدود 46/3 میلیون مرگ در سراسر دنیا شده است. ت... ادامه خبر

تصویری


ویدئو