آرشیو مطالب مرتبط با گنجیان


7 ماه پیش

نفوذ طبیعت به حریم انسان / روایت ابراهیم گنجیان از نمایشگاه "رویای زیسته" در گالری آتبین

نفوذ طبیعت به حریم انسان / روایت ابراهیم گنجیان از نمایشگاه "رویای زیسته" در گالری آتبین

ابراهیم گنجیان گفت: در آثار خود فضایی را نشان دادم که گویی سالهاست که انسان در آن حضور نداشته و طبیعت فرصت یافته که جای خود را در... ادامه خبر

تصویری


ویدئو