آرشیو مطالب مرتبط با گودال شعله


1 هفته پیش

آشنایی با گودال شعله ور در ترکمنستان

آشنایی با گودال شعله ور در ترکمنستان

آشنایی با گودال شعله ور در ترکمنستان به گزارش تالاب قطر این چاله بالغ بر 70 متر و عمق آن نیز بیش از 20 متر است و گاز طبیعی زیادی ر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو