آرشیو مطالب مرتبط با یوکیو می شیما


2 هفته پیش

صد شعر کوتاه غلامحسین سالمی به پنج زبان منتشر می‌شود | ترجمه رمانی از یوکیو می‌شیما

صد شعر کوتاه غلامحسین سالمی به پنج زبان منتشر می‌شود | ترجمه رمانی از یوکیو می‌شیما

غلامحسین سالمی به جمع‌آوری واژگان فارسی و شیوه نگارش آن‌ها دست زده و تاکنون دویست صفحه آن را مکتوب کرده است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو